Όροι Χρήσης

Τελευταία τροποποίηση: 15/1/2016

Επιλέγοντας το κουτάκι «Διάβασα και Αποδέχομαι τους Όρους Χρήσης» κατά τη δημιουργία του νέου σας λογαριασμού, συμφωνείτε ότι διαβάσατε, κατανοήσατε και αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης -όπως περιγράφονται αναλυτικά, παρακάτω- και ότι αποδέχεστε να τους τηρείτε για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένοι ως Μέλη.

Σας παρακαλούμε να διαθέσετε μερικά λεπτά από το χρόνο σας για να διαβάσετε και να κατανοήσετε τους Όρους Χρήσης. Κατά την εγγραφή σας συμφωνείτε και αποδέχεστε να δεσμεύεστε και θα τηρείτε τους Όρους Χρήσης για όσο διάστημα είστε Μέλος. Εάν δε συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης που αναλύονται στη συνέχεια, δε θα πρέπει να κάνετε χρήση των Υπηρεσιών μας.


Σκοπός & Περιγραφή των Υπηρεσιών μας

Η διαδικτυακή εφαρμογή "Check Around App" και ο σχετιζόμενος με αυτή διαδικτυακός τόπος check-around.com (τα οποία αναφέρουμε στο εξής και ως «Υπηρεσίες» ή "Check Around") αποσκοπούν να παρέχουν στους εγγεγραμμένους χρήστες (τους οποίους θα αναφέρουμε στο εξής ως «Μέλη») σε ένα φιλικό διαδικτυακό περιβάλλον, ένα κοινωνικό δίκτυο που θα βασίζεται στη χρήση φορητών συσκευών και θα επιτρέπει στα Μέλη να επικοινωνούν με άλλα Μέλη όταν βρίσκονται ή έχουν βρεθεί στην ίδια τοποθεσία. Στοχεύουν, δηλαδή, να παρέχουν στα Μέλη τη δυνατότητα αρχικής επικοινωνίας μέσω διαδικτυακών (online) συναντήσεων και συνέχισης της επικοινωνίας μέσω διαδικτυακών (online) μηνυμάτων. Τα Μέλη είναι ελεύθερα να επικοινωνούν και να οικοδομούν σχέσεις με άλλα Μέλη, στο πλαίσιο και με σεβασμό στους παρόντες Όρους Χρήσης.

Ως Μέλος έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, και ειδικότερα:

 • Να συνδέεστε (login) μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής "Check Around App" και του σχετιζόμενου με αυτή διαδικτυακού τόπου check-around.com
 • Να ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε τη λειτουργία τοποθεσίας, επιλέγοντας έτσι αν θα είστε ή όχι ορατοί στα άλλα Μέλη που βρίσκονται στην ίδια τοποθεσία (η λειτουργία τοποθεσίας είναι απενεργοποιημένη ως προεπιλογή)
 • Να βλέπετε τα προφίλ των άλλων ορατών Μελών, που βρίσκονται στην ίδια τοποθεσία με εσάς.
 • Να στέλνετε και να λαμβάνετε ιδιωτικά μηνύματα προς/από τα άλλα ορατά Μέλη, που βρίσκονται στην ίδια τοποθεσία με εσάς.
 • Να βλέπετε στον πίνακα διαχείρισης του λογαριασμού σας τα προφίλ όλων των Μελών με τα οποία έχετε ανταλλάξει μηνύματα και να τους στέλνετε ή να λαμβάνετε μηνύματα από αυτούς οποτεδήποτε στο μέλλον.
 • Να επιλέγετε με ποια Μέλη επιθυμείτε να ανταλλάσετε μηνύματα και να αποκλείετε ανεπιθύμητες συνομιλίες.
 • Να αλλάζετε τη φωτογραφία, τις πληροφορίες και τις ρυθμίσεις του προφίλ σας.

Πρόσβαση στις Υπηρεσίες

Κατέβασμα - Εγκατάσταση

Η διαδικτυακή εφαρμογή «Check Around App» είναι διαθέσιμη στο Google Play για συσκευές Android.

Κόστος - Εξοπλισμός

Η εφαρμογή «Check Around App» διατίθεται δωρεάν και χωρίς καμία πρόσθετη χρέωση κατά τη χρήση των Υπηρεσιών. Τα Μέλη είναι αποκλειστικά υπεύθυνα να προμηθευτούν τον κατάλληλο εξοπλισμό για τη λειτουργία των Υπηρεσιών καθώς και για τυχόν έξοδα που συνδέονται με τον εξοπλισμό αυτό και τις απαραίτητες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών.

Εγγραφή και ενεργοποίηση του Λογαριασμού σας

Για να έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας ως Μέλος θα πρέπει:

 1. Να συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής και τα στοιχεία προφίλ σας.
 2. Να διαβάσετε και να αποδεχτείτε τους Όρους Χρήσης.
 3. Να ενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας, πατώντας το σύνδεσμο (link) ενεργοποίησης που θα λάβετε στο email σας.

Εναλλακτικά έχετε τη δυνατότητα να εγγραφείτε ως Μέλος χρησιμοποιώντας τον υπάρχοντα λογαριασμό σας στο Facebook και συγκεκριμένα:

 1. 1. Να διαβάσετε και να αποδεχτείτε τους Όρους Χρήσης.
 2. 2. Να επιτρέψετε στην εφαρμογή «Check Around App» να αποκτήσει πρόσβαση σε συγκεκριμένα στοιχεία από το προφίλ σας στο Facebook. Ειδικότερα η εφαρμογή θα έχει πρόσβαση στο όνομά σας, φωτογραφία προφίλ σας και στην ημερομηνία γέννησής σας. Η εφαρμογή «Check Around App» δε θα έχει πρόσβαση στους κωδικούς σύνδεσής σας ή δυνατότητα να αναρτά ή να επεξεργάζεται με άλλο τρόπο τις δημοσιεύσεις σας στο Facebook.
 3. 3. Να ενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας, πατώντας το σύνδεσμο (link) ενεργοποίησης που θα λάβετε στο email σας.

Όροι, Προϋποθέσεις και Υποχρεώσεις των Μελών

Ποιός μπορεί να γίνει Μέλος

Για να εγγραφείτε ως Μέλη και να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, θα πρέπει να να είστε τουλάχιστον 18 ετών.

Οι Υπηρεσίες μας παρέχονται αποκλειστικά και μόνο για ατομική - προσωπική χρήση. Δεν επιτρέπεται η εγγραφή ως Μελών και η χρήση των Υπηρεσιών μας από νομικά πρόσωπα, οργανισμούς ή εταιρείες για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των Μελών

Κατάλληλη συμπεριφορά και περιεχόμενο

Τα Μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες με τρόπο που να σέβεται τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, να συμπεριφέρονται με ευγένεια προς τα υπόλοιπα Μέλη, να σέβονται την ιδιωτικότητά τους καθώς και την ιδιωτική φύση των μηνυμάτων που ανταλλάζουν.

Πιο συγκεκριμένα:

Παροχή κατάλληλων και αληθινών πληροφοριών κατά την εγγραφή και τη συμπλήρωση του προφίλ

Ως Μέλος, θα πρέπει να είστε ειλικρινής και ακριβής σε σχέση με τις πληροφορίες του λογαριασμού σας και του προφίλ σας.

Η εικόνα προφίλ Μέλους δεν μπορεί να περιέχει γυμνή, σεξουαλικής φύσης, βίαιη ή προσβλητική με οποιοδήποτε τρόπο θεματoλογία. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε φωτογραφίες άλλων προσώπων ή φωτογραφίες παραπλανητικές με οποιοδήποτε τρόπο σε σχέση με την ταυτότητά σας.

Κατάλληλο - Επιτρεπτό περιεχόμενο - Μηνύματα μεταξύ Μελών

Τα μέλη δεν επιτρέπεται να δημοσιεύουν στο προφίλ τους ή κατά την ανταλλαγή μηνυμάτων με άλλα Μέλη, οποιοδήποτε περιεχόμενο (όπως κείμενα, εικόνες, συνδέσμους) που είναι ακατάλληλο, προσβλητικό, παράνομο, ή μπορεί να παραβιάζει τα δικαιώματα, να βλάπτει, ή να απειλεί την ασφάλεια των άλλων Μελών ή τρίτων.

Τέτοιο μη επιτρεπτό περιεχόμενο είναι (ενδεικτικά και χωρίς να περιορίζεται στα παρακάτω) είναι κάθε περιεχόμενο που:

 • Είναι προσβλητικό, όπως περιεχόμενο που προωθεί το ρατσισμό, τη μισαλλοδοξία, το μίσος ή τη σωματική βλάβη οποιασδήποτε φύσης εναντίον κάθε ομάδας ή ατόμου.
 • Παρενοχλεί ή προτρέπει να παρενοχληθεί ένα άλλο άτομο.
 • Προωθεί πληροφορίες γνωρίζοντας ότι είναι ψευδείς, παραπλανητικές ή προωθεί παράνομες δραστηριότητες.
 • Είναι απειλητικό, άσεμνο, δυσφημιστικό ή συκοφαντικό.
 • Δημοσιεύεται με τρόπο καταχρηστικό ή επαναλαμβανόμενο (spam).
 • Παραβιάζει την ιδιωτική ζωή άλλων Μελών ή τρίτων.
 • Στοχεύει στην απόκτηση κωδικών πρόσβασης ή άλλων προσωπικών πληροφοριών Μελών ή τρίτων για εμπορικούς ή παράνομους σκοπούς.
 • Στοχεύει να διαφημίζει ή να ενθαρρύνει με οποιονδήποτε τρόπο την χρήση άλλων υπηρεσιών, ανταγωνιστικών ή όχι.
 • Εμφανίζει πορνογραφικό ή σεξουαλικό υλικό οποιουδήποτε είδους και σε οποιαδήποτε μορφή (εικόνα, κείμενο, σύνδεσμος).
 • Στοχεύει στην προώθηση των υπηρεσιών συνοδείας ή πορνεία.
 • Παρέχει πληροφορίες για παράνομες δραστηριότητες, όπως, αλλά όχι περιοριστικά, την κατασκευή ή την αγορά παράνομων όπλων, την παραβίαση της ιδιωτικής ζωής, ή την παροχή ή δημιουργία ιών υπολογιστών, ή τη διατάραξη της δημόσιας τάξης.
 • Παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία των άλλων Μελών ή τρίτων.
 • Μπορεί να βλάψει με οποιονδήποτε τρόπο την ομαλή λειτουργία των Υπηρεσιών ή των απαραίτητων για τις Υπηρεσίες τεχνικών υποδομών, ή εξοπλισμό Μελών ή τρίτων, να καταστρέψει ή να περιορίσει τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ιούς υπολογιστών, λογικές βόμβες, δούρειους ίππους, σκουλήκια, επιβλαβή στοιχεία, κατεστραμμένα δεδομένα ή άλλο κακόβουλο λογισμικό ή επιβλαβή δεδομένα).

Ποιες είναι οι ευθύνες των Μελών

Πληροφορίες που δημοσιεύονται ή αποκαλύπτονται σε άλλα Μέλη

Τα Μέλη είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για τις πράξεις τους και τα στοιχεία που δημοσιεύουν, καθώς και για κάθε πληροφορία που αποκαλύπτουν σε άλλα Μέλη κατά τη χρήση των Υπηρεσιών.

Στην περίπτωση που -εξαιτίας της συμπεριφοράς ή μη εκπλήρωσης ή αθέτησης υποχρεώσεων ή ευθυνών από Μέλος- δημιουργηθούν αξιώσεις κατά των νόμιμων εκπρόσωπων του «Check Around», το Μέλος εγγυάται υπέρ των νόμιμων εκπροσώπων του "Check Around" και τους απαλλάσσουν από κάθε ευθύνη, είτε πρόκειται για αξιώσεις που εγείρονται λόγω της παραβίασης των ισχυόντων νόμων και κανονισμών ή των παρόντων "Όρων Χρήσης".

Μη διαδικτυακές συναντήσεις στον «Πραγματικό Κόσμο»

Είναι αποκλειστική ευθύνη των Μελών να ελέγχουν την ταυτότητα των ανθρώπων που κανονίζουν να συναντήσουν στον «πραγματικό κόσμο».

Οι Υπηρεσίες μας έχουν ως μόνο στόχο να παρέχουν ένα διαδικτυακό (online), εικονικό χώρο συνάντησης. Δεν έχουμε τα απαραίτητα τεχνικά και νομικά μέσα ή τους ανθρώπινους πόρους για να ελέγξουμε την ταυτότητα των Μελών. Συμβουλεύουμε τα Μέλη που επιθυμούν να οργανώσουν συναντήσεις με άλλα Μέλη στον "πραγματικό κόσμο" να λαμβάνουν υπόψιν τους, τους κινδύνους. Οι μη διαδικτυακές συναντήσεις στον "πραγματικό κόσμο" διοργανώνονται ανεξάρτητα από τις Υπηρεσίες και αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των Μελών. Ωστόσο, σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, αν οργανώνετε συναντήσεις με άλλα Μέλη στην "πραγματική ζωή" να επιλέγετε πολυσύχναστους δημόσιους χώρους.

Σε κάθε περίπτωση, δε θα έχουμε οποιουδήποτε είδους εμπλοκή, υποχρέωση ή ευθύνη για προβλήματα οποιασδήποτε φύσης που μπορεί να προκύψουν εξαιτίας συνάντησης των Μελών στον "πραγματικό κόσμο".

Σύστημα συντονισμού και εποπτείας

Όλες οι φωτογραφίες, τα μηνύματα, τα κείμενα ή οι σύνδεσμοι (προς εξωτερικό περιεχόμενο) δημοσιεύονται από τα Μέλη "ως έχουν". Δεν έχουμε τα απαραίτητα τεχνικά, νομικά μέσα ή ανθρώπινους πόρους για τον έλεγχο και την εποπτεία του περιεχομένου και των πληροφοριών που δημοσιεύονται από τα Μέλη μέσω των Υπηρεσιών.

Τα Μέλη μπορούν να αναφέρουν περιεχόμενο που παραβιάζει οποιοδήποτε εφαρμοστέο νόμο ή περιεχόμενο που είναι αντίθετο με τoυς «Όρους Χρήσης», χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που παρέχουμε και εξηγούμε αναλυτικότερα παρακάτω ή επικοινωνώντας μαζί μας μέσω email στο badusage@check-around.com.

Το σύστημα συντονισμού και εποπτείας της κοινότητας του "Check Around"

Στην διαδικτυακή εφαρμογή και στον διαδικτυακό τόπο «Check Around" έχουμε δημιουργήσει ένα Σύστημα Συντονισμού και Εποπτείας, που προορίζεται για χρήση με τη συνδρομή των Μελών, όταν ένα άλλο Μέλος δε σέβεται τους "Όρους Χρήσης" ή άλλους ισχύοντες κανόνες δικαίου.

Το Σύστημα Συντονισμού και Εποπτείας της κοινότητας του "Check Around" επιτρέπει στα Μέλη να:

 • Αποκλείουν (Block) οποιοδήποτε Μέλος το οποίο δε σέβεται τους κανόνες καλής συμπεριφοράς, προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε μελλοντική επικοινωνία. Όταν αποκλείσετε ένα Μέλος δεν θα μπορείτε στο μέλλον να στείλετε ή να λάβετε μηνύματα από αυτό, μέσω της εφαρμογής "Check Around App".

 • Αναφέρουν (Report) άλλο Μέλος του οποίου η συμπεριφορά είναι παράνομη ή παραβιάζει τους "Όρους Χρήσης", επικοινωνώντας μαζί μας μέσω email στο badusage@check-around.com.


Παρακαλούμε, χρησιμοποιήστε το Σύστημα Συντονισμού και Εποπτείας της κοινότητας του "Check Around" με μετριοπάθεια και σύνεση, καθώς η δόλια χρήση ή κατάχρησή του ενδεχόμενα να θεωρηθεί, επίσης, ως παραβίαση των «Όρων Χρήσης». Οι αβάσιμες ή ψευδείς αναφορές ενδέχεται να υπόκεινται σε κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής ή κλεισίματος του λογαριασμού σας στο "Check Around" και να εγείρουν νομικές αξιώσεις για αποζημίωση των Μελών για όσα τους καταλογίστηκαν, μέσω των νόμιμων διαδικασιών.

Ασφάλεια Λογαριασμού

Παράνομη χρήση

Ως Μέλος μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο Λογαριασμό σας και στις Υπηρεσίες μας όταν συνδέεστε στη διαδικτυακή εφαρμογή "Check Around App" ή στο διαδικτυακό τόπο check-around.com, χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) και έναν ασφαλή κωδικό πρόσβασης της επιλογής σας.

Οι Υπηρεσίες μας διατίθενται αποκλειστικά για προσωπική χρήση των Μελών. Δεν μπορείτε να επιτρέψετε σε άλλους να χρησιμοποιούν την ιδιότητα Μέλους σας, και δεν μπορείτε να εκχωρήσετε ή να μεταβιβάσετε με άλλο τρόπο το λογαριασμό σας σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό). Ως εκ τούτου, τα Μέλη είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για τις πληροφορίες σύνδεσής τους και για οποιαδήποτε επικοινωνία, χρήση ή δηλώσεις που γίνονται μέσω του Λογαριασμού τους από τρίτα πρόσωπα.

Κλοπή ταυτότητας - Ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες

Δεν έχουμε την υποχρέωση ή τα τεχνικά και νομικά μέσα για την εξακρίβωση της ταυτότητας και της ηλικίας των μελών. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή αν λάβουμε γνώση ύποπτων στοιχείων, ή αν λάβουμε παράπονο Μέλους ή τρίτου σχετικά την κλοπή ταυτότητας ή την υποβολή άλλων ψευδών ή ανακριβών πληροφοριών, έχουμε το δικαίωμα να προχωρήσουμε σε σχετική έρευνα. Σε αυτή την περίπτωση, ενδέχεται να αποκλείσουμε την πρόσβαση του Μέλους που είναι υπό διερεύνηση στις Υπηρεσίες, να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε το λογαριασμό του χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Μπορούμε, επίσης, να ζητήσουμε από τα Μέλη να παρέχουν νομικά έγγραφα ή άλλα νομικά στοιχεία που να αποδεικνύουν την ταυτότητά τους.

Ως Μέλος, συμφωνείτε ότι έχετε την υποχρέωση να μας ειδοποιήσετε αμέσως εάν υποψιάζεστε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Λογαριασμού σας ή πρόσβαση στον κωδικό σας. Για να καταγγέλλετε οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα στο Λογαριασμό σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στο badusage@check-around.com.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών διέπεται από τους όρους της παρούσας «Πολιτικής Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων» και υπόκειται στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο διαχειριστής του ασύρματου δικτύου, ο πάροχος του λειτουργικού συστήματος της κινητής σας συσκευής, διαδικτυακές εφαρμογές, γραμμές εργαλείων, υπηρεσίες, προσθήκες, πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και διαδικτυακοί τόποι τρίτων ενδέχεται, επίσης, να συλλέγουν, να χρησιμοποιούν και να κάνουν κοινή χρήση πληροφοριών για εσάς, τη συσκευή σας και τη χρήση που κάνετε. Η παρούσα «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» δεν καλύπτει ή δεσμεύει τυχόν τρίτους, τα προϊόντα, τις ενέργειες ή τις υπηρεσίες αυτών. Ο διαχειριστής της παρούσας ιστοσελίδας και της συνδεόμενης με αυτή διαδικτυακής εφαρμογής δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο οι τρίτοι συλλέγουν, χρησιμοποιούν ή προστατεύουν τα δεδομένα σας. Για περισσότερες πληροφορίες για τις πρακτικές τρίτων, ανατρέξτε στις δικές τους πολιτικές περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σας συνιστούμε να πραγματοποιείτε λήψεις εφαρμογών, συνδέεστε και επικοινωνείτε μόνο με αξιόπιστους τρίτους.

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε και περιγράφει ένα άτομο, όπως: στοιχεία αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο, ηλικία, κατοικία, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση κλπ.), φυσικά χαρακτηριστικά, εκπαίδευση, εργασία (προϋπηρεσία, εργασιακή συμπεριφορά κλπ), οικονομική κατάσταση (έσοδα, περιουσιακά στοιχεία, οικονομική συμπεριφορά), ενδιαφέροντα, δραστηριότητες, συνήθειες. Το άτομο (φυσικό πρόσωπο) στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ονομάζεται υποκείμενο των δεδομένων. Το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) το οποίο συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ονομάζεται υπεύθυνος επεξεργασίας.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από τα Μέλη

Όταν δημιουργείτε το Λογαριασμό σας και το Προφίλ σας, σας ζητάμε να καταχωρίσετε τα εξής προσωπικά δεδομένα: Όνομα, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Email), Ηλικία, Φύλο, Φωτογραφία. Επίσης, εξουσιοδοτείτε την διαδικτυακή εφαρμογή «Check Around» να έχει πρόσβαση και να συλλέγει τα δεδομένα τοποθεσίας σας. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε πρόσβαση στη γεωγραφική τοποθεσία της συσκευής σας σε πραγματικό χρόνο, να συλλέγουμε ημερομηνίες και ώρες που βρισκόσασταν σε συγκεκριμένες τοποθεσίες, όταν επιλέγετε να κάνετε κοινή χρήση της τοποθεσίας σας (check-in), καθώς και να καταγράφουμε πόσο κοντά βρίσκεστε σε συσκευές άλλων Μελών που χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες μας.

Άλλοι τύποι πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε

 • Ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες που δημοσιεύετε δημόσια στο διαδικτυακό μας τόπο ή στη διαδικτυακή εφαρμογή μας.
 • Ενδέχεται να συλλέγουμε δεδομένα χρήσης και τεχνικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων του αναγνωριστικού της συσκευής σας ή της διεύθυνσης IP, όταν επισκέπτεστε το διαδικτυκό μας τόπο, όταν χρησιμοποιείτε την διαδικτυακή εφαρμογή μας ή όταν ανοίγετε την ηλεκτρονική αλληλογραφία (email) που λαμβάνετε από εμάς. Συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες με χρήση τεχνολογιών όπως τα Cookies.

Σκοπός συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/μελών

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε δεν αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για κανένα άλλο σκοπό εκτός από τους απαιτούμενους για τις παρεχόμενες «Υπηρεσίες». Ειδικότερα, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα για τους εξής σκοπούς:

 • Να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες που επιλέγετε, όπως περιγράφονται παραπάνω.

Ειδικότερα σε σχέση με τα δεδομένα τοποθεσίας: Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα θέσης για να συλλέξουμε την τοποθεσία των Μελών, μόνο στο μέτρο που αυτό είναι αναγκαίο για να καθορίσουμε την εγγύτητά τους με άλλα Μέλη και να τους παρέχουμε τη δυνατότητα για διαδικτυακή, εικονική γνωριμία και επικοινωνία τους με άλλα Μέλη που βρίσκονται στην ίδια περιοχή.

 • Να επικοινωνούμε μαζί σας και να διαχειριζόμαστε αιτήματά σας σχετικά με τον λογαριασμό σας.
 • Να σας αποστέλλουμε πληροφορίες σχετικά με νέες δυνατότητες και αναβαθμίσεις των 'Υπηρεσιών' μας ή τις αλλαγές στις πολιτικές μας.
 • Να αναβαθμίζουμε και να βελτιώνουμε τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις λειτουργίες μας.
 • Να εντοπίζουμε, ερευνούμε και αποτρέπουμε ενέργειες που τυχόν παραβιάζουν τους Όρους Χρήσης, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών δεδομένων, είναι δόλιες ή είναι παράνομες.

Προσωπικά δεδομένα ορατά σε άλλα Μέλη

Όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας ως Μέλη, τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα σας ενδέχεται να είναι ορατά σε άλλα Μέλη:

 • Όνομα ή Ψευδώνυμο
 • Ηλικία
 • Φύλο
 • Τοποθεσία κατά προσέγγιση
 • Ακριβής τοποθεσία

Στις ρυθμίσεις της εφαρμογής "Check Around App" η δυνατότητα εμφάνισης της τοποθεσίας είναι ενεργή ως προεπιλογή. Δηλαδή, τα άλλα Μέλη καταρχας μπορούν να δουν την κατά προσέγγιση τοποθεσία σας αλλά όχι την ακριβή σας τοποθεσία. Αν στη συνέχεια επιλέξετε να κάνετε "check-in" σε συγκεκριμένη τοποθεσία (μόνο προσβάσιμοι στο κοινό χώροι και εκδηλώσεις είναι διαθέσιμοι για "check-in""), τότε εμφανίζεται στα άλλα Μέλη και η ακριβής τοποθεσία σας, δηλαδή είναι ορατό στα άλλα Μέλη το όνομα του χώρου όπου ένα Μέλος κάνει "check-in". Εφόσον απενεργοποιήσετε την επιλογή εμφάνισης τοποθεσίας στις ρυθμίσεις της εφαρμογής, ούτε η κατά προσέγγιση τοποθεσία σας ούτε η ακριβής τοποθεσία σας θα είναι ορατή σε άλλα Μέλη.

Οι πληροφορίες αυτές δημοσιεύονται και είναι προσβάσιμες στα άλλα Μέλη, αποκλειστικά μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής "Check Around App" και του διαδικτυακού τόπου check-around.com και μόνο στο μέτρο που είναι απαραίτητες για τους σκοπούς των «Υπηρεσιών».

Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων σε αρμόδιες αρχές

Εφόσον υπάρξει σχετικό νόμιμο αίτημα από δικαστικές ή άλλες αρχές , σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οφείλουμε να κοινοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε και να τα διαβιβάζουμε στις αρμόδιες αρχές.

Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

Σε καμία άλλη περίπτωση, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε δε θα κοινοποιηθούν, διατεθούν προς πώληση ή διαβιβαστούν με άλλο τρόπο σε τρίτους, χωρίς προηγούμενη ειδική ενημέρωση και συγκατάθεσή των επισκεπτών/μελών.

Προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες που κοινοποιούνται με ευθύνη των Μελών

Οι Υπηρεσίες μας σας επιτρέπουν να επικοινωνείτε και να κοινοποιείτε πληροφορίες δημόσια ή σε συγκεκριμένα Μέλη. Σας παρακαλούμε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σχετικά με τον τρόπο που διαχειρίζεστε το ιδιωτικό σας απόρρητο, όταν επιλέγετε με ποιον επικοινωνείτε και τι πληροφορίες δημοσιεύετε. Δεν είμαστε σε θέση να ελέγξουμε την προστασία του απόρρητου ή την ασφάλεια πληροφοριών που επιλέγετε να δημοσιοποιήσετε ή να μοιραστείτε με άλλους. Δεν μπορούμε, επίσης, να εποπτεύουμε, να ελέγχουμε και δε φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν Υπηρεσίες Κοινής Χρήσης τρίτων ή τις ενέργειες αυτών, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που οι Υπηρεσίες τρίτων συλλέγουν από εσάς και τη συσκευή σας ή του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούν αυτά τα δεδομένα. Διαβάστε τις πολιτικές απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων των Υπηρεσιών κοινής χρήσης τρίτων, για να κατανοήσετε τις πρακτικές απορρήτου τους.

Χρήση Cookies

Τι είδους Cookies χρησιμοποιούνται στο διαδικτυακό μας τόπο

 • Τεχνικά cookies: Χρησιμοποιούμε τεχνικά cookies για να εμφανίζεται και να λειτουργεί σωστά ο διαδικτυακός τόπος μας, για να δημιουργούμε τους λογαριασμούς Μελών, για να μπορείτε να συνδέεστε και να διαχειρίζεστε το Λογαριασμό σας. Αυτά τα τεχνικά cookies είναι απολύτως απαραίτητα για να λειτουργούν σωστά οι Υπηρεσίες μας.
 • Λειτουργικά cookies: Χρησιμοποιούμε, επίσης, cookies για να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις σας και να σας βοηθούμε να περιηγείστε σωστά και αποτελεσματικά, για παράδειγμα απομνημονεύοντας τη γλώσσα που προτιμάτε. Αυτά τα λειτουργικά cookies δεν είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία των Υπηρεσιών μας, αλλά βελτιώνουν τη λειτουργικότητα του διαδικτυακού μας τόπου, παρέχοντάς σας καλύτερη εμπειρία χρήσης.
 • Αναλυτικά cookies: Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies για να δούμε πώς χρησιμοποιούν οι επισκέπτες το διαδικτυακό μας τόπο, για να διαπιστώνουμε τι λειτουργεί και τι όχι, για να αναβαθμίζουμε και να βελτιώνουμε το διαδικτυακό μας τόπο και να εξασφαλίζουμε ότι εξακολουθούμε σας παρέχουμε ενδιαφέρουσες και σχετικές με τις ανάγκες σας πληροφορίες. Συγκεντρώνουμε δεδομένα όπως οι ιστοσελίδες που έχετε δει, οι σελίδες αναφοράς/ εξόδου όπου μπήκατε και βγήκατε, ο τύπος πλατφόρμας που χρησιμοποιήσατε, η ημερομηνία και η ώρα και στοιχεία όπως ο αριθμός των κλικ που κάνατε σε μια σελίδα. Ωστόσο, συλλέγουμε μόνο ανώνυμα όλες αυτές τις πληροφορίες χωρίς να ταυτοποιούμε τους χρήστες. Δε χρησιμοποιούμε cookies τρίτων για διαφημιστικούς ή αναλυτικούς λόγους.

Πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τη χρήση Cookies στο διαδικτυακό μας τόπο

Μπορείτε να ρυθμίσετε φυλλομετρητή σας (web browser) με τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψιν σας ότι η διαγραφή ή μη αποδοχή κάποιων cookies μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την εμπειρία σας στο διαδικτυακό μας τόπο.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαχείριση των cookies ανάλογα με το φυλλομετρητή σας:

Ασφάλεια, ακεραιότητα και διατήρηση προσωπικών δεδομένων

Η ασφάλεια, ακεραιότητα και η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών σας είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς. Έχουμε εφαρμόσει τεχνικά, διοικητικά και φυσικά μέτρα ασφαλείας σχεδιασμένα για την προστασία των πληροφοριών των χρηστών από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, χρήση και τροποποίηση. Κατά καιρούς, επανεξετάζουμε τις διαδικασίες ασφαλείας μας προκειμένου μελετήσουμε κατάλληλες νέες τεχνολογίες και μεθόδους. Θα πρέπει να γνωρίζετε ωστόσο ότι, παρά τις καλύτερες προσπάθειές μας, κανένα μέτρο ασφαλείας δεν είναι τέλειο ή αδιαπέραστο. Θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη χρονική περίοδο που είναι αναγκαία για την επίτευξη των σκοπών, όπως περιγράφεται στους παρόντες Όρους Χρήσης και Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εκτός αν προβλέπεται η περαιτέρω διατήρησή τους από την ισχύουσα νομοθεσία.

Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Κατά καιρούς, ενδέχεται να ενημερώνουμε και να τροποποιούμε την «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, για να εναρμονιστούμε με τις νομοθετικές εξελίξεις τις νέες τεχνολογίες, ή για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας. Στις περιπτώσεις που οι αλλαγές αυτές είναι ουσιώδεις θα φροντίζουμε να ενημερώνουμε τα Μέλη και τους επισκέπτες, και όπου απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, θα ζητούμε τη συγκατάθεσή τους.

Σας παρακαλούμε να ελέγχετε συχνά τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του παρόντος ιστότοπου και των συνδεόμενης με αυτόν διαδικτυακής εφαρμογής συνεπάγεται ότι αποδέχεστε κάθε νέα τροποποίησή τους.

Ποια είναι τα δικαιώματα των Μελών/ Επισκεπτών σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα τους

Δικαίωμα ενημέρωσης

Όταν κάποιος σας ζητά να δώσετε προσωπικά σου δεδομένα, έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε ακριβώς την ταυτότητά του, τον σκοπό για τον οποίο χρειάζεται τα δεδομένα σας, σε ποιους θα τα στείλει, καθώς και ποιοι θα έχουν πρόσβαση σε αυτά.

Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε ποια δεδομένα συλλέγονται, επεξεργάζονται και τηρούνται για εσάς και μπορείτε να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να σας ενημερώνει σχετικά.

Δικαίωμα αντίρρησης

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή ή τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων, όταν θεωρείτε ότι κάποια πληροφορία σας θίγει ή είναι λανθασμένη ή όταν διαφωνείτε με την επεξεργασία αυτών των δεδομένων.

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας στοιχεία ή αν θέλετε να διορθώσετε τα στοιχεία σας, μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναγράφεται στο τέλος των Όρων Χρήσης.


Πνευματική Ιδιοκτησία

Το σήμα και τα λογότυπα «Check Around» είναι αποκλειστική ιδιοκτησία του νόμιμου δικαιούχου του παρόντος διαδικτυακού τόπου και της σχετικής διαδικτυακής εφαρμογής.

Επίσης, η γενική δομή της διαδικτυακής εφαρμογής «Check Around App» και του διαδικτυακού τόπου check-around.com, καθώς και τα κείμενα, συμπεριλαμβανομένου και αυτού του εγγράφου, τα γραφικά, οι εικόνες, τα αρχεία ήχου και βίντεο που περιλαμβάνουν, είναι αποκλειστική ιδιοκτησία του νόμιμου δικαιούχου του παρόντος διαδικτυακού τόπου και της σχετικής διαδικτυακής εφαρμογής, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

Οποιαδήποτε αναφορά ή/ και η μερική ή ολική αναπαραγωγή ή εκμετάλλευση του περιεχομένου και των Υπηρεσιών με οποιοδήποτε τρόπο, σε οποιαδήποτε μορφή, με οποιοδήποτε μέσο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του νόμιμου δικαιούχου της διαδικτυακής εφαρμογής «Check Around App» και του διαδικτυακού τόπου check-around.com απαγορεύεται αυστηρά και ενδέχεται να συνιστά παραβίαση του ελληνικού δικαίου περί πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλης εφαρμοστέας εθνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας και επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμη αξίωση εναντίων των υπαιτίων.

Ως Μέλος είστε αποκλειστικά υπεύθυνος/η για κάθε αξίωση που τυχόν εγερθεί εναντίον σας και για κάθε σχετική δικαστική ή διοικητική απόφαση, λόγω απο μέρους σας παραβιάσεων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας κατά τη χρήση των Υπηρεσιών, απαλλάσσοντας από κάθε ευθύνη τον νόμιμο δικαιούχο της διαδικτυακής εφαρμογής «Check Around App» και του διαδικτυακού τόπου check-around.com. Ως Μέλη είστε, επίσης, υπεύθυνοι και εγγυάστε υπέρ του νόμιμου δικαιούχου της διαδικτυακής εφαρμογής «Check Around App» και του διαδικτυακού τόπου check-around.com για οποιεσδήποτε αξιώσεις ή κυρώσεις εναντίον μας, εξαιτίας τυχόν από μέρους σας παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων κατά τη χρήση των Υπηρεσιών.

Διάρκεια των Υπηρεσιών

Αναστολή ή Οριστική Διακοπή Λογαριασμού Μέλους

Τα Μέλη μπορούν να ζητήσουν οποτεδήποτε τη διαγραφή του λογαριασμού τους, επικοινωνώντας μαζί μας στο info@check-around.com.

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψιν σας ότι η απεγκατάσταση της διαδικτυακής εφαρμογής «Check Around App» δε συνεπάγεται τη διακοπή του λογαριασμού σας.

Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να διακόψουμε οριστικά ή να αναστείλουμε προσωρινά το Λογαριασμό κάθε Μέλους που δε σέβεται τους Όρους Χρήσης ή Μέλους, ή Μέλους για το οποίο έχει γίνει αναφορά περί παραβίασης των Όρων Χρήσης, εφόσον δε δώσει επαρκείς εξηγήσεις.

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε Μέλος δε συμμορφώνεται με τους Όρους Χρήσης μπορεί ο Λογαριασμός του/της να ανασταλεί προσωρινά, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, και να αποκλειστεί από την πρόσβαση στις Υπηρεσίες. Η διάρκεια της αναστολής του Λογαριασμού υπόκειται στην απόλυτη κρίση του διαχειριστή της διαδικτυακής εφαρμογής «Check Around App» και του διαδικτυακού τόπου check-around.com.

Στην περίπτωση αυτή, στέλνουμε στο Μέλος ένα μήνυμα μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), προκειμένου να το ενημερώσουμε για τους λόγους και τη διάρκεια της αναστολής/διακοπής, παρέχοντάς του τη δυνατότητα να δώσει εξηγήσεις για όσα του αποδίδονται.

Αποτελέσματα Διαγραφής Λογαριασμού Μέλους

Μετά τη διακοπή ή διαγραφή του Λογαριασμού ενός Μέλους:

- Το Προφίλ του Μέλους δε θα είναι πλέον ορατό σε άλλα Μέλη και το Μέλος δε θα μπορεί να ανταλλάσσει μηνύματα με άλλα Μέλη.
- Το Μέλος θα μπορεί να έχει πρόσβαση στο λογαριασμό του για 12 μήνες
- Όλες οι πληροφορίες του Λογαριασμού του Μέλους διατηρούνται για 12 μήνες και στη συνέχεια διαγράφονται οριστικά.
. Εάν ο Λογαριασμός ενός Μέλους επανενεργοποιηθεί στο διάστημα των 12 μηνών, όλες οι πληροφορίες του επανέρχονται.


Εγγυήσεις - Περιορισμός Ευθύνης

Υπηρεσίες

Οι Υπηρεσίες μας παρέχονται «ως έχουν». Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχουμε την υποδομή και τα τεχνικά μέσα που απαιτούνται για υψηλής ποιότητας Υπηρεσίες. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι Υπηρεσίες μας θα παρέχονται πάντα χωρίς σφάλματα, χωρίς καμία διακοπή και απρόσκοπτα. Επίσης, εναπόκειται στην κρίση μας να τροποποιήσουμε, διακόψουμε ή παύσουμε τις Υπηρεσίες.

Επιπλέον, δε μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε δυσλειτουργία των συσκευών των Μελών, ασυμβατότητα της διαδικτυακής εφαρμογής "Check Around App" και των συσκευών των Μελών, για τυχόν βλάβες του εξοπλισμού, διακοπή λειτουργίας ή κακή λειτουργία των Υπηρεσιών Διαδικτύου του Μέλους ή για οποιαδήποτε άλλη εξωτερική αιτία που μπορεί να διακόψει ή να εμποδίσει την πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας.

Σύνδεσμοι προς τρίτα μέρη και υπηρεσίες τρίτων

Κατά την χρήση των υπηρεσιών μας, μπορείτε να συναντήσετε συνδέσμους σε εξωτερικές ιστοσελίδες. Δεν ελέγχουμε, και δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τρίτων μερών ή τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών που καταχωρίζετε σε αυτές. Δεν επιδοκιμάζουμε, προτείνουμε ή εγγυώμαστε για την ασφάλεια αυτών των ιστοσελίδων. Σας συνιστούμε να διαβάσετε την Πολιτική Χρήσης και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων πριν από την πρόσβαση και χρήση κάθε ιστοσελίδας τρίτων.

Ιδιωτικότητα και Ασφάλεια Πληροφοριών που ανταλλάσσονται μεταξύ των Μελών

Δεν μπορούμε να ελέγξουμε την προστασία της ιδιωτικότητας ή την ασφάλεια των πληροφοριών που επιλέγετε να δημοσιεύσετε ή να μοιραστείτε με άλλους μέσω των Υπηρεσιών. Τα Μέλη είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για την διασφάλιση των στοιχείων σύνδεσής τους από τρίτους καθώς και για οποιαδήποτε επικοινωνία, ενέργεια ή δηλώση για λογαριασμό τους από τρίτους μέσω των Υπηρεσιών.

Μη διαδικτυακές Συναντήσεις στον «Πραγματικό Κόσμο»

Μέσω των Υπηρεσιών μας αποσκοπούμε να παρέχουμε ένα διαδικτυακό τόπο συνάντησης και επικοινωνίας. Τυχόν μη διαδικτυακές συναντήσεις στον «πραγματικό κόσμο» από τα Μέλη διοργανώνονται ανεξάρτητα και χωρίς καμία εποπτεία μας και με αποκλειστική ευθύνη των Μελών.

Σε κάθε περίπτωση, οι νόμιμοι εκπρόσωποι του "Check Around" δεν έχουν κανενός είδους εμπλοκή, υποχρέωση ή ευθύνη για προβλήματα οποιασδήποτε φύσης που μπορεί να προκύψουν εξαιτίας συνάντησης των Μελών στον "πραγματικό κόσμο".

Παράνομες Ενέργειες Μελών

Οι νόμιμοι εκπρόσωποι του "Check Around δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε παράνομη ή ποινικά κολάσιμη ενέργεια που πραγματοποιείται από τα Μέλη, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω (αλλά μη περιοριστικά):

 • Κάθε είδους απάτη ή παράνομη συμπεριφορά
 • Πορνεία
 • Κλοπή ταυτότητας
 • Παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων

Στο πλαίσιο αυτό, διατηρούμε το δικαίωμα να διατηρούμε αρχεία όλων των περιεχομένων ή ενεργειών των Μελών που ενδέχεται να εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή, προκειμένου να τα τεθούν στη διάθεση των αρμοδίων αρχών σε περίπτωση παραβίασης.


Αλλαγές στους Όρους Χρήσης

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε τους Όρους Χρήσης, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για να εναρμονιστούμε στους ισχύοντες νόμους, να ενσωματώσουμε νέες τεχνολογίες, ή να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Εάν αυτές οι αλλαγές είναι ουσιώδεις θα φροντίζουμε να ενημερώνουμε τους Επισκέπτες / Μέλη, και όπου απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, θα ζητούμε τη συγκατάθεσή τους.

Οι Επισκέπτες και τα Μέλη παρακαλούνται να ελέγχουν τακτικά τους παρόντες όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η χρήση του διαδικτυακού μας τόπου και της διαδικτυακής μας εφαρμογή συνεπάγεται ότι αποδέχονται και όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών. Για να ισχύει μια τροποποίηση θα πρέπει να αποτελεί τμήμα των Όρων Χρήσης, να έχει διατυπωθεί γραπτά και να έχει ενσωματωθεί σ 'αυτό το κείμενο.


Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος


Τελικές Διατάξεις

Η ακυρότητα οποιασδήποτε διάταξης των Παρόντων Όρων Χρήσης δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων διατάξεων, παρά μόνο η συγκεκριμένη διάταξη παύει αυτοδικαίως να ισχύει.


Επιφύλαξη Δικαιωμάτων

Επιφυλασσόμαστε για κάθε δικαίωμα μας από τους παρόντες Όρους Χρήσης και τους εφαρμοστέους κανόνες δικαίου. Οποιαδήποτε παράλειψη από μέρους μας άσκησης ενός ή περισσοτέρων δικαιωμάτων ή εφαρμογής όρου που απορρέει από το παρόν ή από το εφαρμοστέο δίκαιο δεν συνιστά παραίτηση από αυτό.


Νόμιμος Εκπρόσωπος - Επικοινωνία

Νόμιμος εκπρόσωπος και υπεύθυνος επεξεργασίας της διαδικτυακής εφαρμογής «Check Around App» και του σχετιζόμενου με αυτή διαδικτυακού τόπου check-around.com είναι ο:

Δημήτριος Θεοφιλόπουλος, Αθήνα, Ελλάδα

info@check-around.com