Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τελευταία τροποποίηση: 15/1/2016

Η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών διέπεται από τους όρους της παρούσας «Πολιτικής Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων» και υπόκειται στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο διαχειριστής του ασύρματου δικτύου, ο πάροχος του λειτουργικού συστήματος της κινητής σας συσκευής, διαδικτυακές εφαρμογές, γραμμές εργαλείων, υπηρεσίες, προσθήκες, πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και διαδικτυακοί τόποι τρίτων ενδέχεται, επίσης, να συλλέγουν, να χρησιμοποιούν και να κάνουν κοινή χρήση πληροφοριών για εσάς, τη συσκευή σας και τη χρήση που κάνετε. Η παρούσα «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» δεν καλύπτει ή δεσμεύει τυχόν τρίτους, τα προϊόντα, τις ενέργειες ή τις υπηρεσίες αυτών. Ο διαχειριστής της παρούσας ιστοσελίδας και της συνδεόμενης με αυτή διαδικτυακής εφαρμογής δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο οι τρίτοι συλλέγουν, χρησιμοποιούν ή προστατεύουν τα δεδομένα σας. Για περισσότερες πληροφορίες για τις πρακτικές τρίτων, ανατρέξτε στις δικές τους πολιτικές περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σας συνιστούμε να πραγματοποιείτε λήψεις εφαρμογών, συνδέεστε και επικοινωνείτε μόνο με αξιόπιστους τρίτους.

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε και περιγράφει ένα άτομο, όπως: στοιχεία αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο, ηλικία, κατοικία, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση κλπ.), φυσικά χαρακτηριστικά, εκπαίδευση, εργασία (προϋπηρεσία, εργασιακή συμπεριφορά κλπ), οικονομική κατάσταση (έσοδα, περιουσιακά στοιχεία, οικονομική συμπεριφορά), ενδιαφέροντα, δραστηριότητες, συνήθειες. Το άτομο (φυσικό πρόσωπο) στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ονομάζεται υποκείμενο των δεδομένων. Το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) το οποίο συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ονομάζεται υπεύθυνος επεξεργασίας.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από τα Μέλη

Όταν δημιουργείτε το Λογαριασμό σας και το Προφίλ σας, σας ζητάμε να καταχωρίσετε τα εξής προσωπικά δεδομένα: Όνομα, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Email), Ηλικία, Φύλο, Φωτογραφία. Επίσης, εξουσιοδοτείτε την διαδικτυακή εφαρμογή «Check Around» να έχει πρόσβαση και να συλλέγει τα δεδομένα τοποθεσίας σας. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε πρόσβαση στη γεωγραφική τοποθεσία της συσκευής σας σε πραγματικό χρόνο, να συλλέγουμε ημερομηνίες και ώρες που βρισκόσασταν σε συγκεκριμένες τοποθεσίες, όταν επιλέγετε να κάνετε κοινή χρήση της τοποθεσίας σας (check-in), καθώς και να καταγράφουμε πόσο κοντά βρίσκεστε σε συσκευές άλλων Μελών που χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες μας.

Άλλοι τύποι πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε

 • Ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες που δημοσιεύετε δημόσια στο διαδικτυακό μας τόπο ή στη διαδικτυακή εφαρμογή μας.
 • Ενδέχεται να συλλέγουμε δεδομένα χρήσης και τεχνικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων του αναγνωριστικού της συσκευής σας ή της διεύθυνσης IP, όταν επισκέπτεστε το διαδικτυκό μας τόπο, όταν χρησιμοποιείτε την διαδικτυακή εφαρμογή μας ή όταν ανοίγετε την ηλεκτρονική αλληλογραφία (email) που λαμβάνετε από εμάς. Συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες με χρήση τεχνολογιών όπως τα Cookies.

Σκοπός συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/μελών

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε δεν αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για κανένα άλλο σκοπό εκτός από τους απαιτούμενους για τις παρεχόμενες «Υπηρεσίες». Ειδικότερα, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα για τους εξής σκοπούς:

 • Να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες που επιλέγετε, όπως περιγράφονται παραπάνω.

Ειδικότερα σε σχέση με τα δεδομένα τοποθεσίας: Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα θέσης για να συλλέξουμε την τοποθεσία των Μελών, μόνο στο μέτρο που αυτό είναι αναγκαίο για να καθορίσουμε την εγγύτητά τους με άλλα Μέλη και να τους παρέχουμε τη δυνατότητα για διαδικτυακή, εικονική γνωριμία και επικοινωνία τους με άλλα Μέλη που βρίσκονται στην ίδια περιοχή.

 • Να επικοινωνούμε μαζί σας και να διαχειριζόμαστε αιτήματά σας σχετικά με τον λογαριασμό σας.
 • Να σας αποστέλλουμε πληροφορίες σχετικά με νέες δυνατότητες και αναβαθμίσεις των 'Υπηρεσιών' μας ή τις αλλαγές στις πολιτικές μας.
 • Να αναβαθμίζουμε και να βελτιώνουμε τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις λειτουργίες μας.
 • Να εντοπίζουμε, ερευνούμε και αποτρέπουμε ενέργειες που τυχόν παραβιάζουν τους Όρους Χρήσης, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών δεδομένων, είναι δόλιες ή είναι παράνομες.

Προσωπικά δεδομένα ορατά σε άλλα Μέλη

Όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας ως Μέλη, τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα σας ενδέχεται να είναι ορατά σε άλλα Μέλη:

 • Όνομα ή Ψευδώνυμο
 • Ηλικία
 • Φύλο
 • Τοποθεσία κατά προσέγγιση
 • Ακριβής τοποθεσία

Στις ρυθμίσεις της εφαρμογής "Check Around App" η δυνατότητα εμφάνισης της τοποθεσίας είναι ενεργή ως προεπιλογή. Δηλαδή, τα άλλα Μέλη καταρχας μπορούν να δουν την κατά προσέγγιση τοποθεσία σας αλλά όχι την ακριβή σας τοποθεσία. Αν στη συνέχεια επιλέξετε να κάνετε "check-in" σε συγκεκριμένη τοποθεσία (μόνο προσβάσιμοι στο κοινό χώροι και εκδηλώσεις είναι διαθέσιμοι για "check-in""), τότε εμφανίζεται στα άλλα Μέλη και η ακριβής τοποθεσία σας, δηλαδή είναι ορατό στα άλλα Μέλη το όνομα του χώρου όπου ένα Μέλος κάνει "check-in". Εφόσον απενεργοποιήσετε την επιλογή εμφάνισης τοποθεσίας στις ρυθμίσεις της εφαρμογής, ούτε η κατά προσέγγιση τοποθεσία σας ούτε η ακριβής τοποθεσία σας θα είναι ορατή σε άλλα Μέλη.

Οι πληροφορίες αυτές δημοσιεύονται και είναι προσβάσιμες στα άλλα Μέλη, αποκλειστικά μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής "Check Around App" και του διαδικτυακού τόπου check-around.com και μόνο στο μέτρο που είναι απαραίτητες για τους σκοπούς των «Υπηρεσιών».

Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων σε αρμόδιες αρχές

Εφόσον υπάρξει σχετικό νόμιμο αίτημα από δικαστικές ή άλλες αρχές , σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οφείλουμε να κοινοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε και να τα διαβιβάζουμε στις αρμόδιες αρχές.

Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

Σε καμία άλλη περίπτωση, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε δε θα κοινοποιηθούν, διατεθούν προς πώληση ή διαβιβαστούν με άλλο τρόπο σε τρίτους, χωρίς προηγούμενη ειδική ενημέρωση και συγκατάθεσή των επισκεπτών/μελών.

Προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες που κοινοποιούνται με ευθύνη των Μελών

Οι Υπηρεσίες μας σας επιτρέπουν να επικοινωνείτε και να κοινοποιείτε πληροφορίες δημόσια ή σε συγκεκριμένα Μέλη. Σας παρακαλούμε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σχετικά με τον τρόπο που διαχειρίζεστε το ιδιωτικό σας απόρρητο, όταν επιλέγετε με ποιον επικοινωνείτε και τι πληροφορίες δημοσιεύετε. Δεν είμαστε σε θέση να ελέγξουμε την προστασία του απόρρητου ή την ασφάλεια πληροφοριών που επιλέγετε να δημοσιοποιήσετε ή να μοιραστείτε με άλλους. Δεν μπορούμε, επίσης, να εποπτεύουμε, να ελέγχουμε και δε φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν Υπηρεσίες Κοινής Χρήσης τρίτων ή τις ενέργειες αυτών, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που οι Υπηρεσίες τρίτων συλλέγουν από εσάς και τη συσκευή σας ή του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούν αυτά τα δεδομένα. Διαβάστε τις πολιτικές απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων των Υπηρεσιών κοινής χρήσης τρίτων, για να κατανοήσετε τις πρακτικές απορρήτου τους.

Νόμιμος Εκπρόσωπος - Επικοινωνία

Νόμιμος εκπρόσωπος και υπεύθυνος επεξεργασίας της διαδικτυακής εφαρμογής «Check Around App» και του σχετιζόμενου με αυτή διαδικτυακού τόπου check-around.com είναι ο:

Δημήτριος Θεοφιλόπουλος, Αθήνα, Ελλάδα

info@check-around.com